Kermis 31 augustus t/m 3 september


Dinsdag 3 september: Kermisoptocht

Hier volgen enkele aandachtspunten voor alle deelnemers van de 67e Kermisoptocht:
De 66e Kermisoptocht van 2018 was weer een geslaagd evenement. Met een loting in de tent, lekker weer, veel mooie karren en ludieke acts. Het was even wennen aan een aantal aangescherpte regels. Om de optocht ook in 2019 weer goed te laten verlopen hebben we een aantal regels, waaronder de aangescherpte regels van 2018, hieronder nog een keer op een rijtje gezet. Het complete
kermisreglement vindt je ook op: www.polderfeest.nl

alleen APK goedgekeurde personenauto’s mogen meedoen met de kermisoptocht.
Vrachtauto’s moeten een verklaring van technische deugdelijkheid overleggen. Dat doet u via een erkend garagebedrijf (dat is een garage die APK-keuringen mag doen). De verklaring van
deugdelijkheid mag op het moment dat de verzekering ingaat niet ouder zijn dan 3 maanden.
– De sluitingsdatum voor de inschrijving van deelname aan de grote optocht is 9 augustus.
Inschrijven voor de optocht kan alléén via de website: www.polderfeest.nl.
De naam van de kar en deelnemerslijst moet al voor de loting per e-mail worden verzonden naar kermis@polderfeest.nl
Karnummers moeten ook aan de voorkant van de karren zichtbaar zijn. Dit versnelt het opstellen op dinsdagmorgen.
Volume/geluid op de karren: We rekenen er op dat jullie zelf de verantwoording nemen en het geluid op een aanvaardbaar niveau zetten, zodat dwingende maatregelen achterwege kunnen
blijven. Boxen moeten naar “binnen-gedraaid” op de kar staan.
Drankbeleid: Ook tijdens de optocht geldt “Nix onder 18”. Onder de 18 jaar mogen er geen alcoholische dranken worden gedronken. De maatregelen die we hiervoor treffen zullen worden
vermeld in de Zomereditie.
Maximale hoogte en breedte: De vaste hoogte van de kar mag niet hoger zijn dan 5 meter, en de breedte maximaal 3,5 meter. De hoogte waarop mensen mogen staan, mag vanaf het asfalt
niet hoger zijn dan 3 meter. Indien de maximale hoogte of breedte wordt overschreden, wordt de kar niet opgenomen in de puntentelling en de uitslag.
Hekwerk rond de kar: Rondom de kar moet een hekwerk worden aangebracht van 1 à 1,20 mtr. Als je de hoogte in gaat moet je een veiligheidstuigje dragen en als er geen vaste stoelen op de
kar aanwezig zijn, moeten er handvatten zijn om je aan vast te houden. Dit alles om te voorkomen dat je van de kar af kunt vallen.
Cabine van tractor: Tijdens de optocht mag er maximaal 1 persoon (de chauffeur!) aanwezig zijn in de cabine van de tractor.
Vóór en ná de optocht: Tijdens de rit naar de optocht toe, en na afloop van de optocht mogen geen personen zich bevinden op de karren. (Dit is een regel opgelegd door de verzekering, en de
uitvoering ervan is de aansprakelijkheid van de chauffeur).
Einde van de optocht: Nadat de optocht is ontbonden rijden jullie via de kortste weg terug naar de bouwplaats. Ga niet zwerven, want dan ben je niet verzekerd!

Neem allemaal jullie verantwoording en dan maken we er met z’n allen weer een fantastische optocht van!