118e Kinderoptocht


Inschrijven

Aanvang: 12:00 uur
Locatie: voor het Dorpshuis

Vanaf 12.00 uur, een half uurtje eerder dan
andere jaren, worden alle kinderen op het
plein voor het Dorpshuis verwacht. Leden
van het Feestcomité staan dan klaar om de
kinderen in te schrijven en in te delen in de
juiste categorie.
Aangezien mogelijk niet alle karren en fietsen
voorzien zijn van richtingaanwijzers of
remlichten, is het verstandig als de ouders
even meelopen naar het dorp. Ook dit jaar
zal er een DJ met zijn discotheek zorgen
voor vrolijke muziek tijdens het opstellen.
Om 13.00 uur gaat de 118e Kinderoptocht
dan van start en de steelband van het
Tavenu zal op deze feestmiddag de optocht
voorgaan.
Aan de ouders willen we vragen om de kinderen
zoveel mogelijk vanaf de zijlijn toe te
juichen.

Categorieën

De deelnemers van de Kinderoptocht worden
ingedeeld in de volgende categorieën:
(Deze is net als vorig jaar, dus zonder aparte
groep eenlingen)

Lopers (geel):
Je bent alleen of met een groep;
zonder fiets of kar.
Karren (blauw en wit):
Alleen of een groepje mét kar.
Fietsen (groen):
Alleen of groepje met fiets/fietsen.
Oudsten (oranje):
Middelbare scholieren (tot 16 jaar)

De jury beoordeelt de kinderen op diverse
punten (idee, afwerking en eigen inbreng).
De meest originele deelnemer(s) wint een
aparte originaliteitprijs.
We merken dat de laatste jaren steeds
meer ouders gedurende de route met de
optocht meelopen. Dit is niet noodzakelijk; er
lopen gedurende de tocht genoeg leden van
het Feestcomité mee om de kinderen te
begeleiden waar nodig. Aan de ouders die
toch graag met hun kind in de Kinderoptocht
meelopen, vragen wij om tijdens het
meelopen in de Kinderoptocht geen alcohol
te nuttigen. Wij vinden dit niet passend bij
een Kinderoptocht.
Het is niet toegestaan om gemotoriseerde
voertuigen te gebruiken. Dit kan de
veiligheid van andere deelnemers in gevaar
brengen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kermiskaartjes Deelnemers
Als extra bonus geeft het Feestcomité
bij aankomst in de tent aan alle kinderen
die met de Kinderoptocht mee hebben
gedaan 4 Kermiskaartjes à € 1,- cadeau, die je
tijdens de Kermisdagen (tot dinsdag 18.00
uur) kunt besteden.
Wij wensen de deelnemers aan de optocht
en zeker ook het publiek langs de route een
leuke optocht toe!

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking vindt plaats om ongeveer
15.00 uur in de feesttent.

Parkeren
Het opstellen van alle karren en deelnemers
aan de Kinderoptocht vraagt natuurlijk
veel parkeerruimte. Vandaar dat we hierbij
vragen om de parkeerplaatsen aan de kant
van de winkels, het Dorpshuis én de Rabobank
geldautomaat vrij te houden.
Bij voorbaat onze dank!