117e Kinderoptocht


117e Kinderoptocht
Aanvang 12.30 uur

Vanaf 12.30 uur worden alle kinderen op het plein voor het Dorpshuis verwacht. Leden van het Feestcomité staan dan klaar om de kinderen in te schrijven en in te delen in de juiste categorie.

Aangezien mogelijk niet alle karren en fietsen voorzien zijn van richtingaanwijzers of remlichten, is het verstandig als de ouders even meelopen naar het dorp. Ook dit jaar zal er een DJ met zijn discotheek zorgen voor vrolijke muziek tijdens het opstellen. Om 13.30 uur gaat de 117e kinderoptocht dan van start en de steelband van het Tavenu zal op deze feestmiddag de optocht voorgaan.

Aan de ouders willen we vragen om de kinderen zoveel mogelijk vanaf de zijlijn toe te juichen.

Routebeschrijving
De optocht gaat vanaf het Dorpshuis de Quakel richting het Kwakelsepad, vervolgens over de Ringdijk naar de brug van de woonwijk “Achter de kerk” en weer terug naar het dorp. Hier houdt de stoet een korte pauze en krijgen alle kinderen die meedoen een traktatie.

De optocht gaat na de pauze verder via het Kwakelsepad, Anjerlaan en evenementenlaan naar het Kermisterrein.

Aansluitend na de kinderoptocht vindt de prijsuitreiking plaats in de feesttent.

Categorieën
De deelnemers van de kinderoptocht worden ingedeeld categorieën. Deze is dit jaar iets aangepast, omdat er de laatste jaren weinig eenlingen zonder fiets of kar aanwezig waren. Deze groep is nu toegevoegd aan de groep “Geel” en heten nu “Lopers”.

Lopers (geel): Je bent alleen of met een groep; zonder fiets of kar.
Karren (blauw en wit): Alleen of een groepje mét kar.
Fietsen (groen): Alleen of groepje met fiets/fietsen.
Oudsten (oranje): Middelbare scholieren (tot 16 jaar)

De jury beoordeelt de kinderen op diverse punten (idee, afwerking en eigen inbreng). De meest originele deelnemer(s) wint een aparte originaliteitprijs.

Het is niet de bedoeling dat kleuters uit groep 1 en 2 meelopen in de optocht. We zijn namelijk van mening dat deze kinderen nog te klein zijn om mee te lopen (zeker omdat wij het leeftijds-verschil met de oudste groep deelnemers te groot vinden).

We vragen dus uitdrukkelijk aan alle ouders om hier gehoor aan te geven.

We merken dat de laatste jaren steeds meer ouders gedurende de route met de optocht meelopen. Dit is niet noodzakelijk; er lopen gedurende de tocht genoeg leden van het Feestcomité om te de kinderen te begeleiden waar nodig is. Aan de ouders die toch graag met hun kind in de kinderoptocht meelopen, vragen wij om tijdens het meelopen in de kinderoptocht geen alcohol te nuttigen. Wij vinden dit niet passend bij een kinderoptocht.

Het is niet toegestaan om gemotoriseerde voertuigen te gebruiken. Dit kan de veiligheid van andere deelnemers in gevaar brengen!

Kermiskaartjes Deelnemers
Als extra bonus geeft het Feestcomité bij aankomst in de tent aan alle kinderen die met de kinderoptocht mee hebben gedaan, 4 Kermiskaartjes à € 1,- cadeau, die je tijdens de Kermisdagen (tot dinsdag 18.00 uur) kunt besteden.

Wij wensen jullie de deelnemers van de optocht en zeker ook het publiek langs de route een leuke optocht toe!

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking vindt plaats om ongeveer 15.15 uur in de feesttent.

Parkeren
Het opstellen van alle karren en deelnemers aan de kinderoptocht vraagt natuurlijk veel parkeerruimte. Vandaar dat we hierbij vragen om de parkeerplaatsen aan de kant van de winkels, het Dorpshuis én de Rabobank geldautomaat vrij te houden.

Bij voorbaat onze dank!

Kermiskaartjes Basisschool
Deze worden op maandag 3 september op de basisschool uitgedeeld. Alle Kwakelse schoolkinderen krijgen van het Feestcomité vier Kermiskaartjes van € 1,-.

Kinderen die in De Kwakel wonen, maar elders een school bezoeken, mogen op zondag 3 september tussen 11.00 en 12.00 uur hun Kermiskaartjes ophalen bij:
Liesbeth Wessels
Tamboer 8, De Kwakel

Let op: de Kermiskaartjes zijn geldig tot dinsdag 4 september 18.00 uur.