Reglement Kermisoptocht


Reglement Optocht

Iedereen die aan de 66e Kermisoptocht mee wil doen, is verplicht om van onderstaande punten op de hoogte te zijn.
Let vooral op de punten: 5,6,8 en 17.

 1. Iedere deelnemer aan de Kermisoptocht moet minimaal 16 jaar oud zijn; deelname is geheel op eigen risico.
 2. Aanmelden kan tot maandag 7 augustus 2018. Bij de aanmelding moet het aantal deelnemers inclusief chauffeur en de bouw(-afbreek) plaats vermeld worden.
  Je kunt alléén digitaal aanmelden via het inschrijfformulier op www.polderfeest.nl
 3. Naam van de kar: Moet vóór de loting op 1 september doorgegeven worden via email naar kermis@polderfeest.nl
 4. Karnummer: Moet ook aan de voorkant van de kar komen.
 5. De totale lengte van de wagen/kar, dus trekkend voertuig inclusief aanhanger(s) is 20 meter. Géén extra ondeugdelijke karretjes! De vaste maximum hoogte van de kar is 5 meter. De kar/wagen mag niet breder zijn dan 3,5 meter. De hoogte waarop mensen mogen staan, mag vanaf het asfalt niet hoger dan 3 meter zijn.Wordt de maximale hoogte of breedte overschreden, wordt de kar niet meegenomen in de puntentelling en de uitslag.
 6. Hekwerk: Rondom de kar moet een hekwerk worden aangebracht van minimaal 1 meter. Als je de hoogte in gaat moet je een veiligheidstuigje dragen en als er geen vaste stoelen zijn, moeten er handvatten zijn om je aan vast te houden. (Dit alles om te voorkomen dat je van de kar af kunt vallen). Afwijkingen worden in overleg met het Feestcomité besproken.
 7. Bestuurders van voertuigen mogen voor en tijdens de optocht géén alcohol gebruiken en moeten voor en tijdens de optocht bij hun voertuig blijven. De maximale afstand tussen karren mag niet meer dan 15 meter zijn.
 8. Cabine van de tractor: Tijdens de optocht mag er maximaal 1 persoon (=chauffeur) aanwezig zijn in de cabine van de tractor.
 9. Op de voertuigen mogen zich geen teksten of onderwerpen bevinden welke als kwetsend of discriminerend kunnen worden opgevat.
 10. Deelnemers die zich misdragen t.o.v. publiek worden, inclusief alle op de desbetreffende kar aanwezige personen, uitgesloten van deelname aan de Kermisoptocht van het volgende jaar. Dit geldt ook in combinatie met andere
  groepen, de desbetreffende personen blijven uitgesloten van deelname.
 11. Er mogen geen voorwerpen zoals vuurpotten, waterspuiten, e.d. meegevoerd worden die tegen het publiek gebruikt kunnen worden en/of brandgevaar
  Een brandblusser met minimaal zes liter inhoud dient bij de
  controle èn tijdens de optocht op de kar aanwezig te zijn.
 12. Op verbindingen van de wagen wordt extra gelet, de verhouding tussen aan- hanger(s) en trekkend voertuig moet in evenwicht zijn en er dient een veiligheidsketting bevestigd te zijn. Voorafgaand aan de optocht worden alle wagens door het Feestcomité gecontroleerd.
 13. De verplichte loting van de startvolgorde vindt plaats op zaterdag 01 september in de Feesttent. Er dient minimaal één vertegenwoordiger per kar aanwezig te zijn. Bij afwezigheid zonder kennisgeving wordt men van deelname uitgesloten. De verplichte verzekering moet op deze avond worden voldaan.
 14. Het geluid vanaf de wagen dient van een aanvaardbaar niveau te zijn. Aanvaardbaar niveau wil zeggen: niet hinderlijk voor publiek en andere deelnemers. De mening van het Feestcomité is doorslaggevend.
  De boxen dienen naar binnen gericht te zijn! Om geluidsoverlast tegen te gaan, moeten deelnemers ervoor tekenen dat zij het geluid zullen temperen indien dit wordt aangegeven en bij duidelijke onwil zullen
  er maatregelen getroffen worden.
 15. Er mogen uitsluitend personenauto’s meedoen met de optocht als de auto een geldige APK heeft en er geen constructiewijziging heeft plaatsgevonden.
  Vrachtauto’s en bussen moeten een
  verklaring van technische deugdelijkheid overleggen. Dat doet u via een erkend garagebedrijf (dat is een garage die APK- keuringen mag doen). De verklaring van deugdelijkheid voor een vrachtwagen en / of bus mag op het moment dat de verzekering ingaat niet ouder zijn dan 3 maanden. Vrachtwagens met oplegger, die niet uitgevoerd zijn als praalwagen, zijn niet toegestaan.
 16. Leden van het Feestcomité hebben het recht om deelnemers die zich niet aan het reglement houden uit de optocht te halen
  en deze deelnemers uit te sluiten van deelname aan de optocht van volgend jaar.
 17. Vóór en ná de optocht: Tijdens de rit naar de optocht toe en na afloop van de optocht mogen er zich geen personen bevinden op de karren. Dit is een regel opgelegd door de verzekering. Schades veroorzaakt door meerijdende personen worden door onze verzekering niet vergoedt. De chauffeur zal in geval van schades verantwoordelijk/aansprakelijk worden gesteld.

Begin en eindpunt van de optocht is op Halfweg!